CV

Annika Lindfors

Annika Lindfors

Utbildning

Konstfack, screentryck för yrkesverksamma konstnärer 2000

Grafikskolan i Stockholm 1990-91 (1 år av 3)

KV:s målarskola Uppsala 1984-86

Uppsala Universitet. Konstvetenskap, Historia, Antiken, 1983, 88-90

Utställningar separat

Akademiska sjukhusets Konstförening 2018

Galleri Aniara, Sollentuna, 2018

Södertälje Konstförening, Rådhuset Södertälje 2013

Nynäshamns Konsthall 2012

Aguélimuseet, Sala 2008

Ekeby Qvarn Uppsala 2005

Galleri Kretsen Södertälje 2002

Galleri Luciano Uppsala 1990

 

grupp 2-5 deltagare

kommande: Karlskoga Konsthall TRE, jan 2019

Dalslands Konstmuseum, "Svartvitt helt enkelt" 2016

Galleri Kretsen Södertälje 2011

Galleri Strömbom Uppsala, "Tre konstnärer i augusti" 2008

Jakobsbergs Konsthall Stockholm, "I samma hus" 2003

Galleri Hera Stockholm 1999

Samlingsutställningar i urval

Kommande: Sörmlandssalongen feb. 2019

Showroom Special, Konstnärshuset Stockholm 2017

Liljevalchs Vårsalong Stockholm 2017

Södertälje Konsthall "Gränser" 2016

Konstnärshuset Stockholm, medlemsutställning, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,2017

Helsingborg/Helsingörs konstföreningar: "Konst på kryss" jurybedömd 2015

Galleri Sjöhästen Nyköping 2008, 2014

Galleri Strömbom Uppsala, grafikveckor 2013

Grafiska Sällskapet, Stockholm 2011, 2014

Väsby Konsthall, "Svensk samtidsgrafik" 2008

Galleri Strömbom Uppsala, grafikveckor 2008

Väsby Konsthall Saltskog Gårds konstnärer 2007

Väsby Konsthall, jurybedömd vintersalong 2006

Södertälje konsthall 2006

Edsviks konsthall, jurybedömd vårsalong 2006

Kulturhuset Stockholm "EN VAR" 2004, 2006

Södertälje Konsthall "SPORT" 2003

Nyköpings stadshus 2002

Saltskog Gård, Södertälje, "Vatten" 2001

Galleri Kretsen Södertälje 1999

Uppsala Konstmuseum, jurybedömd salong 1996

Konsthallen Ängeln, Katrineholms stadsbibliotek 1996

Julita Gård & Muséer 1995

Discovery Museum, Connecticut USA, jurybedömd salong 1994

Konstforum Norrköping 1992

Galleri Stenhusgården, Linköping, 1992

Konstforum Norrköping, Grafikskolan 1990

Juryuppdrag Väsby Konsthall, 2007, 2011

 

Installationer

"Just när vi trodde att allt hade ordnat sig" Installation Galleri Kretsen 2006

Blomsterinstallation "trädgård för trångbodda" Södertälje 2005

Julgransinstallation "allt är inte jul som glimmar" Södertälje 2003

Installation "outside-inside" skyltfönster i Södertälje 2001

Representerad

Sollentuna Kommun

Stockholms Läns Landsting

Landstinget Dalarna

Nynäshamns Kommun

Sala Kommun

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Järfälla Kommun

Södertälje Kommun

Katrineholms kommun

Stipendier

Emma Ricklunds stiftelse, Saxnäs

Fredrika-Bremer-förbundet

Längmanska kulturfonden

Föreningen Norden

Medlem i Svenska Konstnärernas Förening, Södertälje Konstnärskrets, KC-Öst, Bildupphovsrätt

Tel. 070-516 40 71

e-mail: annika-lindfors@hotmail.com

 

 

CV in English

 

Education

Konstfack University College of Art, Stockholm, screenprint 2000

Grafikskolan - School of Graphic Art, Stockholm 1990-91

KV Art School, Uppsala 1984-86

Uppsala University, Art History, History, Ancient Art 100p 1983, 1988-90

 

Separate exhibitions

Rådhuset, Södertälje Art Society 2013

Nynäshamns Art Gallery 2012

Aguélimuseum Sala 2008

Ekeby Qvarn Art Space Uppsala 2005

Gallery Kretsen Södertälje 2002

Gallery Luciano Uppsala 1990

 

group exhibitions 3-5 participans

Dalslands Art museum 2016

Gallery Kretsen Södertälje 2011

Gallery Strömbom Uppsala 2009

Jakobsberg Art Gallery 2003

Gallery Hera Stockholm 1999

 

Group exhibition

Showroom Special, Konstnärshuset Stockholm 2017

Liljevalchs Vårsalong Stockholm 2017

Helsingborg/Helsingörs Art Societys "Konst på Kryss" juried exhibition 2015

Gallery Sjöhästen Nyköping 2014

Graphic Society Gallery Stockholm 2011, 2014

Gallery Strömbom Uppsala 2013

Konstnärshuset Stockholm, members exhb. 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Väsby Art Gallery 2008

Gallery Sjöhästen Nyköping 2008

Gallery Strömbom Uppsala 2008

Väsby Art Gallery juried exhibition 2006

Södertälje Art Gallery 2006

Edsviks Art Gallery juried exhibition 2006

Kulturhuset Stockholm 2004, 2006

Södertälje Art Gallery 2003

Nyköpings Art gallery 2002

Gallery Kretsen Södertälje 1999

Uppsala Museum of Art juried exhibition 1996

Konsthallen Ängeln Katrineholm 1996

Julita Gård & Museum 1995

Discovery Museum, Connecticut USA, juried exhibition 1994

Gallery Stenhusgården Linköping 1992

Konstforum Gallery Norrköping 1990

 

Installations

Installation Gallery Kretsen Södertälje 2006

Installation with flowers, Södertälje 2005

Christmas tree installation Södertälje 2003

Installation "outside-inside" shopwindow Södertälje 2001

 

Represented

Stockholms Läns Landsting

County Council Dalarna

Nynäshamn Community

Sala Community

Folkets Hus och Parker

Järfälla Community

Södertälje Community

Katrineholms Community

 

Grants

Emma Ricklunds stiftelse, Saxnäs

Fredrika-Bremer-förbundet

Längmanska Kulturfonden

Föreningen Norden

 

Member in Svenska Konstnärernas Förening SKF (Swedish Art Society) www.konstnarshuset.com

KC-Öst, BUS, Södertälje Konstnärskrets (Södertälje Art Society) www.kretsen.info

 

tel +46 0705164071

email: annika-lindfors@hotmail.com