Om mig...

Annika Lindfors

Jag arbetar bland annat med mönster

och strukturer i träd, blad och grenverk

och de olika typer av uttryck de bildar.

Jag är intresserad av hur dessa mönster och strukturer återkommer i naturen,

som en underliggande del av livet och hur

det utvecklat sig.

 

 

I måleriet dyker det upp hus och andra tecken och

symboler tillsammans med träden och landskapet. Jag är intresserad av det gåtfulla,

det som innesluts i landskapet alldeles utanför det synligas gräns.

 

About my art:

 

My art concerns patterns and structures

in trees and branches

and the different kinds of expression it makes

These structures recur in nature

as a part of us, and of life and how it evolves

 

In my paintings images like houses and other symbols

appears among the trees and the landscape.

Im interested in the mystery of it, of the things hidden in the landscape,

just out of our sight.