Om mig...

Annika Lindfors

I tecknandet är det naturen, mönstren som bildas,

speglingar i vattnet, strukturen i träden,

och de olika typer av uttryck de bildar

som återkommer

Hur dessa mönster och strukturer 

är som en del av livet

och verkligheten vi ser omkring oss


I måleriet dyker det upp hus och andra tecken och

symboler tillsammans med träden, landskapet och molnen

Jag är intresserad av det gåtfulla,

det som innesluts i landskapet alldeles utanför det synligas gräns.


 

About my art:


My drawings are about nature, patterns that occur,

reflections in water, structures in trees

and the different kinds of expression it makes

These patterns and structures

are like a piece of life

and the reality that we see around us


In my paintings images like houses and other symbols

appears among the trees, the landscape and the clouds

Im interested in the mystery of it, of the things hidden in the landscape,

just out of our sight.